Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda)

No.Peraturan Jenis Tahun Uraian Keterangan
1 RAPERDA 2014
2 RAPERDA 2014
3 RAPERDA 2014
4 RAPERDA 2014
5 RAPERDA 2014
6 RAPERDA 2014
7 RAPERDA 2014
8 RAPERDA 2014
9 RAPERDA 2014
10 RAPERDA 2014
4 RAPERDA 2013
5 RAPERDA 2013
8 RAPERDA 2013
2 RAPERDA 2013
3 RAPERDA 2013
6 RAPERDA 2013
7 RAPERDA 2013
9 RAPERDA 2013
1 RAPERDA 2013
5 RAPERDA 2012 RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DERAH
3 RAPERDA 2012 RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
4 RAPERDA 2012
6 RAPERDA 2012
8 RAPERDA 2012
9 RAPERDA 2012
1 RAPERDA 2012
2 RAPERDA 2012
10 RAPERDA 2012
11 RAPERDA 2012
13 RAPERDA 2012
16 RAPERDA 2012