Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda)

No.Peraturan Jenis Tahun Uraian Keterangan
RAPERDA 2017 RAPERDA KAWASAN TANPA ROKOK
RAPERDA 2017 RAPERDA KAWASAN TANPA ROKOK penjelasan
RAPERDA 2017 RAPERDA JASA UMUM
RAPERDA 2017 RAPERDA JASA USAHA lampiran iv
RAPERDA 2017 RAPERDA JASA USAHA lampiran v
RAPERDA 2017 RAPERDA JASA USAHA lampiran vi
RAPERDA 2017 RAPERDA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
RAPERDA 2017 RAPERDA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU lampiran i
RAPERDA 2017 RAPERDA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU lampiran ii
RAPERDA 2017 RAPERDA JASA USAHA lampiran i
RAPERDA 2017 RAPERDA JASA USAHA lampiran iii
RAPERDA 2017 RAPERDA JASA UMUM lampiran i
RAPERDA 2017 RAPERDA JASA UMUM lampiran iii
1 RAPERDA 2014
2 RAPERDA 2014
3 RAPERDA 2014
4 RAPERDA 2014
5 RAPERDA 2014
6 RAPERDA 2014
7 RAPERDA 2014
8 RAPERDA 2014
9 RAPERDA 2014
10 RAPERDA 2014
2 RAPERDA 2013
3 RAPERDA 2013
6 RAPERDA 2013
7 RAPERDA 2013
9 RAPERDA 2013
1 RAPERDA 2013
4 RAPERDA 2013
5 RAPERDA 2013
8 RAPERDA 2013
5 RAPERDA 2012 RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DERAH
3 RAPERDA 2012 RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
4 RAPERDA 2012
6 RAPERDA 2012
8 RAPERDA 2012
9 RAPERDA 2012
1 RAPERDA 2012
2 RAPERDA 2012
10 RAPERDA 2012
11 RAPERDA 2012
13 RAPERDA 2012
16 RAPERDA 2012