Tabel Inventarisasi Tahunan - Rancangan Peraturan Daerah

2017 (13) 2014 (10) 2013 (9) 2012 (12)
Produk Hukum - Rancangan Peraturan Daerah
No Jenis Peraturan No Peraturan Judul Tanggal Status
Ditetapkan Diundangkan
1 Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2017 RAPERDA KAWASAN TANPA ROKOK 01 Jan 1970 01 Jan 1970
2 Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2017 RAPERDA KAWASAN TANPA ROKOK 01 Jan 1970 01 Jan 1970
3 Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2017 RAPERDA JASA UMUM 01 Jan 1970 01 Jan 1970
4 Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2017 RAPERDA JASA USAHA 01 Jan 1970 01 Jan 1970
5 Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2017 RAPERDA JASA USAHA 01 Jan 1970 01 Jan 1970
6 Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2017 RAPERDA JASA USAHA 01 Jan 1970 01 Jan 1970
7 Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2017 RAPERDA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 01 Jan 1970 01 Jan 1970
8 Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2017 RAPERDA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 01 Jan 1970 01 Jan 1970
9 Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2017 RAPERDA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 01 Jan 1970 01 Jan 1970
10 Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2017 RAPERDA JASA USAHA 01 Jan 1970 01 Jan 1970
11 Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2017 RAPERDA JASA USAHA 01 Jan 1970 01 Jan 1970
12 Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2017 RAPERDA JASA UMUM 01 Jan 1970 01 Jan 1970
13 Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2017 RAPERDA JASA UMUM 01 Jan 1970 01 Jan 1970
14 Rancangan Peraturan Daerah 1 Tahun 2014 01 Jan 1970 01 Jan 1970
15 Rancangan Peraturan Daerah 2 Tahun 2014 01 Jan 1970 01 Jan 1970
16 Rancangan Peraturan Daerah 3 Tahun 2014 01 Jan 1970 01 Jan 1970
17 Rancangan Peraturan Daerah 4 Tahun 2014 01 Jan 1970 01 Jan 1970
18 Rancangan Peraturan Daerah 5 Tahun 2014 01 Jan 1970 01 Jan 1970
19 Rancangan Peraturan Daerah 6 Tahun 2014 01 Jan 1970 01 Jan 1970
20 Rancangan Peraturan Daerah 7 Tahun 2014 01 Jan 1970 01 Jan 1970
21 Rancangan Peraturan Daerah 8 Tahun 2014 01 Jan 1970 01 Jan 1970
22 Rancangan Peraturan Daerah 9 Tahun 2014 01 Jan 1970 01 Jan 1970
23 Rancangan Peraturan Daerah 10 Tahun 2014 01 Jan 1970 01 Jan 1970
24 Rancangan Peraturan Daerah 1 Tahun 2013 01 Jan 1970 01 Jan 1970
25 Rancangan Peraturan Daerah 2 Tahun 2013 01 Jan 1970 01 Jan 1970
26 Rancangan Peraturan Daerah 3 Tahun 2013 01 Jan 1970 01 Jan 1970
27 Rancangan Peraturan Daerah 4 Tahun 2013 01 Jan 1970 01 Jan 1970
28 Rancangan Peraturan Daerah 5 Tahun 2013 01 Jan 1970 01 Jan 1970
29 Rancangan Peraturan Daerah 6 Tahun 2013 01 Jan 1970 01 Jan 1970
30 Rancangan Peraturan Daerah 7 Tahun 2013 01 Jan 1970 01 Jan 1970
31 Rancangan Peraturan Daerah 8 Tahun 2013 01 Jan 1970 01 Jan 1970
32 Rancangan Peraturan Daerah 9 Tahun 2013 01 Jan 1970 01 Jan 1970
33 Rancangan Peraturan Daerah 1 Tahun 2012 01 Jan 1970 01 Jan 1970
34 Rancangan Peraturan Daerah 2 Tahun 2012 01 Jan 1970 01 Jan 1970
35 Rancangan Peraturan Daerah 3 Tahun 2012 RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 01 Jan 1970 01 Jan 1970
36 Rancangan Peraturan Daerah 4 Tahun 2012 01 Jan 1970 01 Jan 1970
37 Rancangan Peraturan Daerah 5 Tahun 2012 RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DERAH 01 Jan 1970 01 Jan 1970
38 Rancangan Peraturan Daerah 6 Tahun 2012 01 Jan 1970 01 Jan 1970
39 Rancangan Peraturan Daerah 8 Tahun 2012 01 Jan 1970 01 Jan 1970
40 Rancangan Peraturan Daerah 9 Tahun 2012 01 Jan 1970 01 Jan 1970
41 Rancangan Peraturan Daerah 10 Tahun 2012 01 Jan 1970 01 Jan 1970
42 Rancangan Peraturan Daerah 11 Tahun 2012 01 Jan 1970 01 Jan 1970
43 Rancangan Peraturan Daerah 13 Tahun 2012 01 Jan 1970 01 Jan 1970
44 Rancangan Peraturan Daerah 16 Tahun 2012 01 Jan 1970 01 Jan 1970